Wat kun je met een horoscoop?

Een horoscoop van het moment dat we geboren zijn weerspiegelt onze behoeften- en verwachtingen waardoor we onze geboortehoroscoop kunnen zien als een soort blauwdruk van onze persoonlijkheid. De uitleg van je horoscoop door een psychologisch geschoold astroloog kan daarom inzicht geven in je mogelijkheden en de achtergronden van je gedrag en wat je zoal in je leven ervaart. Dat is heel waardevol als je op zoek bent naar een dieper inzicht in jezelf.
In praktisch opzicht kan je horoscoop veel aanwijzingen geven die van belang kunnen zijn bij school- en beroepskeuze. Of als je regelmatig tegen dezelfde problemen oploopt, zoals bijvoorbeeld telkens in de steek gelaten worden door mensen van wie je houdt, dan kan een horoscoopbespreking een hulpbron zijn om er achter te komen waarom je steeds in dergelijke situaties belandt. Tegelijkertijd geeft je horoscoop aan hoe je op een voor jou bevredigender manier met dergelijke situaties kunt omgaan.

Je horoscoop laat ook zien wanneer zulke situaties vooral spelen en wanneer en op welke manier zich mogelijkheden aandienen om zo'n oud patroon te doorbreken. Hoe je bijvoorbeeld in bovenstaand voorbeeld jezelf meer kunt leren waarderen, waardoor je niet meer impliciet verwacht dat de ander je wel in de steek zal laten.

Als het gaat om een relatie kun je de horoscopen van jezelf en de ander vergelijken en zo begrijpen hoe het systeem van je relatie in elkaar zit; wat je in elkaar oproept en hoe je op elkaar reageert. Daarnaast kunnen de horoscopen van de leden van een groep, zoals een familie, een team, of een vereniging worden samengevoegd. Daaruit kan de identiteit en het doel van de groep afgeleid worden alsmede de functie van ieder groepslid afzonderlijk binnen de groep. Dit biedt inzicht in het groepsproces.

Met de nieuwste ontwikkelingen binnen de astrologie kunnen we ook nagaan in welke windrichtingen en in welke gebieden op aarde bepaalde mogelijkheden uit je horoscoop zich makkelijker ontwikkelen. Heel bruikbaar als je wilt verhuizen, je huis wilt inrichten, een leuke vakantiebestemming zoekt, of als je beter wilt begrijpen wat een bepaalde ervaring op een bepaalde plek voor je betekent.

Astrologie is ook op een ander dan psychologisch vlak toepasbaar. Door het maken van een horoscoop van een gebeurtenis zoals bijvoorbeeld de oprichting van een bedrijf, kan de astroloog ondermeer aangeven hoe het er voor staat met de expansiemogelijkheden, samenwerkingsverbanden, investeringen, personeel etc. van het bedrijf en hoe h.e.e.a. zich in de toekomst kan ontwikkelen. De horoscoop van het moment dat een bedrijf zich op de aandelenmarkt presenteert geeft bijvoorbeeld een indicatie omtrent de waardering en de ontwikkeling van het desbetreffende aandeel. En zo zijn er nog tal van gebeurtenissen denkbaar waarvan de horoscoop kan aangduiden wat er met betrekking tot zo'n gebeurtenis allemaal speelt en hoe het een en ander zich verder ontwikkelt. Sta je voor het nemen van een besluit en vraag je je af hoe het beste te handelen, dan kan de astroloog van het moment dat je dat aan hem of haar vraagt een horoscoop maken en daaruit een direct antwoord op je vraag afleiden. Op dezelfde manier kan de astroloog op tal van andere vragen zoals 'Vind ik mijn agenda terug en zo ja wanneer en waar' meestal een redelijk betrouwbaar antwoord geven.

Hoewel professionele astrologen bekend zijn met al deze toepassingsgebeiden, heeft de ene astroloog zich vooral toegelegd op bijvoorbeeld bedrijfsastrologie en de andere meer op geoastrologie of groepsdynamieken. Alle bij de BPA aangesloten astrologen zijn, naast mogelijke andere specialisaties, in ieder geval geschoold en vakbekwaam in de psychologische astrologie. Bij de keuze van een astroloog is het daarom verstandig eerst te informeren naar diens achtergrond en specialisatie. Zelf ben ik gespecialiseerd in geoastrologie waarover ik ook workshops en lezingen verzorg.