Uurhoekastrologie

In principe kunnen we van iedere gebeurtenis een horoscoop maken en niet alleen van de geboorte van een persoon. De betekenis van de horoscoop symbolen moeten we dan niet vertalen in menselijke karaktertrekken maar in kenmerken die eigen zijn aan de gebeurtenis in kwestie. Anders dan mensen die zelfsturend zijn en een zekere psychologische ontwikkeling doormaken, waardoor ze problemen constructief kunnen ombuigen en zelfs van zwaktes sterktes kunnen maken, kan bijvoorbeeld een gebouw zelf geen bewuste actie ondernemen. De horoscoop van de opening ervan kan bijvoorbeeld wijzen op problemen met de fundering. Die zullen onveranderd blijven en als er niet van buitenaf wordt ingegrepen onvermijdelijk op de tijd die de horoscoop daarvoor aangeeft tot verzakking leiden.

Alle mogelijke gebeurtenissen komen in principe voor duiding in aanmerking. In de praktijk gaat het meestal om de oprichting van een vereniging, een bedrijf, de uitgifte van aandelen, een huwelijk etc. De horoscoop van een onderneming kan veel vertellen over ondermeer de aard van ervan, de handelscontacten en concurrentiepositie, het functioneren van managers en personeel,de huisvesting ervan en de liquide middelen, winsten en schulden en het verloop van e.e.a. De horoscoop van het moment dat een aandeel wordt uitgegeven is gerelateerd aan de ontwikkeling ervan op de beurs. Bij gebeurtenishoroscopen is het bepalen van het juiste tijdstip niet altijd even eenvoudig. Soms zijn er meerdere tijdstippen te onderscheiden. Voor een onderneming kunnen dat bijv. zijn: het eerste initiatief, de ondertekening, de opening van het gebouw of de eerste order. Hoewel al die tijstippen ook astrologisch van belang zijn kan meestal de belangrijkste informatie worden afgeleid uit de horoscoop van een officiele handeling zoals het ondertekenen van een akte het beste. Voor het duiden van gebeurtenishoroscopen, meestal voor zakelijke doeleinden wordt in overleg een prijs vastgesteld gebaseerd op een uurtarief van 30 euro.

Op dezelfde manier kan eveneens een horoscoop van het tijdstip waarop iemand een belangrijke vraag stelt worden gemaakt. Bijvoorbeeld van het moment waarop iemand aan de astroloog vraagt 'Verkoop ik binnenkort mijn huis?', 'Krijg ik die baan?' of kan ik beter wel of niet gaan procederen? etc. Uit deze horoscoop, die we 'uurhoek' noemen, kan dikwijls een duidelijk ja of nee antwoord of de beste keuze worden afgeleid. Tevens verwijst zo'n uurhoek naar alles wat er omtrent de vraag speelt, hoe h.e.e.a. zich ontwikkelt en waaruit de situatie voortkomt. Wil je zo'n uurhoekvraag stellen dan kun je mij op ieder tijdstip van de dag bellen en de vraag stellen. Krijg je geen contact of iemand anders aan de telefoon, probeer het dan later nog eens. Je krijgt dan binnen twee dagen telefonisch antwoord. De kosten van een uurhoekvraag zijn afhankelijk van de complexiteit 15-25.