Relatieduiding

In een relatie merk je dikwijls dat je steeds weer in een bepaald soort interactiepatroon met elkaar terechtkomt, waardoor je je ten opzichte van de ene persoon anders opstelt dan ten opzichte van de andere. Op een voorstel om samen iets te gaan doen van de een zul je bijvoorbeeld direct positief reageren terwijl zo'n zelfde vraag van iemand anders bij je op weerstand stuit. Dat kun je natuurlijk makkelijk rationaliseren door te zeggen dat je geen tijd hebt of iets dergelijks maar de werkelijke reden is dat iets in het optreden van die ander je gewoon ergert. Vergelijking van beider horoscopen kan veel licht op de psychologische achtergrond van dit soort interacties bieden. Je legt daarbij de twee horoscopen op elkaar en gaat na welke aspecten de planeten onderling maken. In het bovengenoemde geval kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw Saturnus die de behoefte aan begrenzing weerspiegelt, een aspect maakt met de Mars, die ondermeer staat voor het nemen van initiatief, van de ander. De initiatieven van de ander stuiten daardoor bij jou op weerstand. Als je er evenwel rekening mee houdt dat je even tijd nodig hebt om zelf bewust een keus te kunnen maken, en als ook je partner dat kan, dan is er niets aan de hand en kun je samen heel goed aan realistische doelen werken. Voelt de ander zich toch al snel dwars gezeten en ben je zelf bang je grenzen aan te geven dan kunnen hier echter ondraaglijke irritaties uit voortvloeien.

Daarnaast heeft iedere relatie zijn eigen systeem dat heel andere kenmerken kan hebben dan de personen uit wie het is samengesteld. Die 'chemie' is het gevolg van allerhande bewuste maar vooral onbewuste rolverdelingsafspraken. Zo kan het zijn dat de communicatie tussen twee op zich makkelijke en zelfs loslippige praters toch heel moeizaam verloopt. Bereken je uit de twee horoscopen een zogenaamde composite horoscoop dan kan bijvoorbeeld blijken dat Saturnus in het derde huis staat. Van onze twee makkelijke praters wordt dan gevraagd om naar elkaar toe, maar ook als stel naar buiten toe, verantwoording te nemen voor hun uitspraken, omdat ze op hun woorden worden afgerekend. Dat kan natuurlijk vervelend aanvoelen en de neiging versterken elkaar van misverstanden de schuld te geven. Pak je het beide positief op, dan kan deze Saturnus in drie door duidelijke en concrete afspraken ook een stabiele structuur in de relatie te brengen. Inzicht in dergelijke processen kan helpen zulke patronen te doorbreken en om te buigen in positieve onwikkelingsmogelijkheden.

Door vergelijking van horoscopen kan de astroloog aangeven hoe mensen op elkaar reageren en hoe de relatie in elkaar zit. Uit hun horoscopen is echter niet af te leiden of mensen wel of niet bij elkaar passen. Ook heel moeilijke combinaties kunnen veel ontwikkelingsmogelijkheden bieden en niet iedereen kiest in een relatie voor de weg van de minste weerstand. Het kan natuurlijk zijn dat het soort relatie dat de astroloog beschrijft je niet bevalt. De keus om deze al dan niet te continueren ligt dan bij jezelf. De astroloog kan m.b.t zo'n keuze nooit adviseren. Voor een relatieduiding is het nodig eerst de horoscopen van beide partners afzonderlijk te duiden. De relatieduiding zelf doe ik uit ethische overwegingen alleen in het bijzijn van beide partners en kost 125.