Blok 3
Progressies
en transits

In het blok progressies en transits leer je hoe de horoscoop en dus de persoon in kwestie zich gedurende het leven ontwikkelt; wanneer het tijd is dat bepaalde horoscoopfactoren zich op een bepaalde manier ontplooien wat kan maar niet noodzakelijk tot uitdrukking hoeft te komen in gebeurtenissen. De drie belangrijkste progressietechnieken te weten transits, secundaire- en primaire directies alsmede de solaar worden behandeld. Met deze technieken kun je je een beeld van een bepaalde tijdsperiode vormen. Daarnaast leer je een aantal progressietechnieken die verwijzen naar de dag en het uur waarop zich bepaalde ervaringen kunnen voordoen.

Hoewel deze technieken in de regel gebruikt worden om je een beeld van de toekomst te vormen, leren we in de cursus eerst hoe ze hebben uitgewerkt in ons eigen leven. Door zo de loop van ons leven in kaart te brengen ontdekken we veelal de rode draad die allerlei schijnbaar los van elkaar staande gebeurtenissen verbindt. Maar vooral leren we hoe de astrologische symboliek in de praktijk uitwerkt, wat ook veel meer grip op de duiding van een horoscoop geeft.