Horoscoop op locatie: Geoastrologie

Dag in dag uit bewegen wij ons letterlijk of in onze fantasie in allerlei richtingen en naar allerlei plaatsen. We gaan op de ene stoel zitten en op de andere niet. En als we met iemand staan praten draaien we wat om elkaar heen tot we onze plek ten opzichte van elkaat hebben gevonden. Daarnaast hebben velen van ons een bepaald gebied op deze aarde dat op een of andere manier voor hen heel bijzonder is. We voelen ons op onverklaarbare wijze verbonden met zo'n gebied, de natuur of cultuur daar of mensen die er vandaan komen. Ook kun je je in het meest paradijselijke vakantiegebied gedeprimeerd voelen of vreselijk ziek worden. Zulke ervaringen lijken op toeval te berusten maar blijken, als we onze horoscoop over de aarde projecteren, precies die planeetinhouden te weerspiegelen die op dat stukje aarde of in die richting geneigd zijn uit te werken.

Er zijn de laatste decennia drie verschillende manieren ontwikkeld om onze horoscoop over de aarde te projecteren. Zo laat de windroos zien in welke windrichting de planeten stonden toen we geboren waren. De richting waarin bijvoorbeeld Venus staat geeft dan aan in welke richting je vooral geneigd bent uitdrukking te geven aan je behoefte aan affectieve relaties waardoor je daar soms letterlijk je geliefde vindt. De astro*carto*grafie geeft aan waar de planeten uit je geboortehoroscoop opkomen, ondergaan en hun hoogste of hun diepste punt bereiken. In een gebied waar bijvoorbeeld Venus, die ook de behoefte aan schoonheid en harmonie weerspiegelt, opkomt zul je je daardoor gracieuzer en vredelievender gedragen. Tenslotte kan voor iedere lengte- en breedtegraad op aarde een horoscoop (zonder planeten) berekend worden. Deze wordt het geodetisch equivalent genoemt. De plaats waar jouw planeten in de horoscoop van die plek vallen weerspiegelt de manier waarop je contact hebt met dat gebied en zijn bewoners.

Deze drie projectiemanieren samen noemen we geoastrologie. Weerspiegelt de horoscoop op welke manier en in welke omstandigheden we onze behoeften tot uitdrukking brengen dan kan geoastrologie onthullen waar en in welke richting we vooral geneigd zijn dit te doen. Geoastrologie kan goed van pas komen als je op zoek bent naar een leuke vakantiebestemming of als je wilt verhuizen of je huis anders wilt inrichten. Maar je kunt geoastrologie ook gebruiken om jezelf te leren kennen. Het kan je helpen te begrijpen wat de diepere zin is van een ervaring die je in verband met een bepaalde plek opdoet. Je kunt bijvoorbeeld leren waarom het je toch zo ergert als je echtgenoot zijn spullen juist op dat tafeltje laat liggen terwijl diezelfde spullen je op een andere soortgelijke plek minder storen. Ook kun je zien welke plekken in je huis helemaal niet overeenkomen met wat je volgens je horoscoop zou willen vinden. Daar kun je bouwtechnisch niet altijd iets in veranderen. Wel kun je daar dingen neerzetten die zo'n conflict verzachten zoals een plant of een fontein

Een geoastrologische duiding staat nooit los van je geboortehoroscoop en vindt in aansluiting daarop plaats met een meerprijs van €35. Heb je je horoscoop al eens eerder bij een andere astroloog laten duiden of ben je uitsluitend in de geoduiding geínteresseerd dan bespreek ik de geboortehoroscoop alleen voor zover deze daartoe van belang is. De totale kosten bedragen dan €125. Voor astrologen en gevorderde astrologiecursisten organiseer ik 2 daagse workshops waarin de theorie en praktijk van de geastrologie worden behandeld en alle deelnemers zelf leren werken met het geoastrologische computerprogramma 'Solar Maps'.