Groepsdynamieken

Mensen zijn in deze wereld afhankelijk van elkaar. Om iets tot stand te kunnen brengen organiseren we ons in allerlei grotere en kleinere sociale structuren die we groepen noemen. Iedere groep ontleent zijn bestaansrecht daarom aan zijn doel. Dat kan een project zijn, een voetbalcompetitie een regering een familie etc. etc. Het bereiken van het groepsdoel is in hoge mate afhankelijk van de manier waarop de groep samenwerkt. Met behulp van de horoscopen van de leden van een groep kunnen we nagaan welke dynamieken in de groep spelen en welke rol de verschillende groepsleden is toebedeeld. Met behulp van een speciaal daartoe ontwikkeld computerprogramma 'Jig Saw' kunnen we nagaan welke gedrags- en verwachtingspatronen uit de horoscopen van de deelnemers worden gevormd en in hoeverre deze kunnen helpen het groepsdoel te verwezenlijken.

De meesten van ons maken deel uit van een aantal groepen. Functionerend binnen die verschillende groepen heb je waarschijnlijk wel eens gemerkt dat de ene groep totaal andere reacties in je kan losmaken dan de andere. Zo kan een groep waarin je Zon in het patroon betrokken is, je behoefte om te organiseren losmaken. Valt in een andere groep jouw Saturnus in zo'n patroon dan doet de groep meer aanspraak op je structurerende kwaliteiten en kun je ervaren worden of jezelf ervaren als een remmende factor. Maakt een groep aanspraak op een stuk van jezelf waar je, zoals je geboortehoroscoop aangeeft, veel moeite mee hebt, dan kan het werken binnen deze groep heel veel energie van je vergen. Maakt de groep aanspraak op een kwaliteit die je toch al sterk hebt ontwikkeld, dan kan dat lekker voelen maar 't biedt minder ontwikkelingsmogelijkheden.

Een groepsanalyse kan ten behoeve en in aanwezigheid van de hele groep plaatsvinden. De kosten worden per uur a 25 berekend. Om jezelf binnen je sociale context, die nu eenmaal een zeer grote invloed op je heeft, te leren kennen kan een analyse van de verschillende groepen en met name je familiegroep waar je deel van uitmaakt veel inzicht bieden. Zo'n individuele groepsanalyse kan nooit los van de geboortehoroscoop gemaakt worden en vindt daarom alleen in aansluiting daarop plaats met een meerprijs van 25 per uur. Hoewel exacte geboortetijden meer informatie bieden kan al veel afgeleid worden van alleen de geboortedata van de diverse groepsleden. Het ontbreken van exacte geboortetijden hoeft een groepsanalyse dus niet in de weg te staan.