Duiding van je geboortehoroscoop

In een persoonlijk gesprek van ongeveer 2 uur bespreken we je horoscoop. We kijken daarbij ondermeer hoe je in het leven staat; hoe je bewuste en onbewuste werkt en hoe je problemen verwerkt, hoe je je bij voorkeur presenteert en van nature gedraagt en waaraan je relationeel, emotioneel, mentaal en concreet behoefte hebt, wat je op die terreinen verwacht en waaraan je zelfvertrouwen en zin in het leven kunt ontlenen. Omdat een horoscoop alleen een potentieel aan mogelijkheden aangeeft kunnen we er niet uit afleiden wat je daarmee precies hebt gedaan en of je bijvoorbeeld een wat lastiger horocoopconfiguratie als een probleem ervaart of juist als een uitdaging ervaart. Wel kunnen we in het eerste geval middels je horoscoop achterhalen hoe het probleem in elkaar zit en kijken of we een constructievere manier kunnen vinden om die behoefte vorm te geven.

Je kunt natuurlijk ook tevoren of tijdens het consult aangeven welke aspecten van je leven vooral aandacht behoeven, zoals je werk of je relatie. Omdat een mens en dus ook een horoscoop een geheel is, waarin alle delen integraal met elkaar samenhangen, kunnen we zonder de hele horoscoop daarbij te betrekken niet alleen naar bijvoorbeeld je werk kijken. Wel kunnen we uit je horoscoop afleiden welke gebieden in je leven op dit moment de meeste aandacht vragen en op welke manier. Van het consult wordt een digitale geluidsopname gemaakt zodat je het thuis de cd nog eens kunt beluisteren. Mocht je naar aanleiding daarvan nog vragen hebben dan kun je telefonisch of per e-mail contact met me opnemen. Als zo'n vraag vrij eenvoudig te beantwoorden is kan dat telefonisch of per e-mail. Ligt het gecompliceerder dan is soms een vervolgconsult nodig.

Omdat een horoscoopbespreking een aantal uren voorbereiding vergt, is het nodig dat je geboortedatum, -plaats en -tijd tenminste drie dagen voor je een consultafspraak hebt schriftelijk of per e-mail in mijn bezit zijn. Mocht je je geboortetijd niet weten of daar niet zeker van zijn dan kun je die, in ieder geval in Nederland maar ook in heel veel andere landen, bij de burgerlijke stand in je geboorteplaats opvragen. De kosten van een geboorte horoscoopduiding bedragen 125. Wil je een consultafspraak maken of wil je meer informatie dan kun je mij telefonisch bereiken op werkdagen van 17.30 u. - 19.00 u. onder tel. nr 023-5371121.