Blok 5
Aanvullende technieken

In dit blok komt als eerste de zogenaamde uurhoekastrologie aan de orde. Een uurhoekhoroscoop is een horoscoop van een gebeurtenis of het moment waarop een vraag gesteld wordt. We kunnen daaruit de ontwikkeling van de gebeurtenis of een antwoord op de vraag afleiden. We leren daartoe de astrologische symboliek ook op niet psychologische verschijnselen toepassen, waarbij eigenlijk ieder materieel- en immaterieel verschijnsel weerspiegeld wordt door een bepaald astrologisch symbool.

Een ander onderdeel is correctie van de geboortehoroscoop. Dikwijls worden geboortetijden slechts bij benadering opgegeven; niet exact genoeg om belangrijke progressies en transits te kunnen timen. Naar aanleiding van een aantal belangrijke levensgebeurtenissen kunnen we dan de vermoedelijk juiste geboortetijd herleiden. Hoewel het leren van deze technieken op zichzelf heel bruikbaar is leidt het werken ermee vooral tot een verbreding en verdieping van astrologische kennis en vaardigheden.

Duidingsgroep Na het leren van alle astrologische vaardigheden blijken veel cursisten behoefte te hebben aan praktische oefening in het duiden en bespreken van een horoscoop. Cursisten die de cursus t/m blok 3 hebben doorlopen kunnen deelnemen aan een duidingsgroep bestaande uit ten hoogste 4 deelnemers. Daarin wordt onderdeel voor onderdeel de horoscoop voorbereid en vervolgens onder mijn begeleiding besproken met een client van wie ook feed-back wordt gevraagd. De leden kunnen zelf als client fungeren maar de client kan ook een buitenstaander zijn, bijvoorbeeld een bekende van een van de cursisten. Aan de duidingsgroep kunnen ook voldoende gevorderde cursisten van andere astrologie-opleidingen deelnemen. Data en aantal bijeenkomsten vinden in overleg met de deelnemers plaats met een minimum van vier sessies achtereenvolgens. Voor vier sessies bedragen de kosten 80 euro.